Město Žandov

otočnᡠwebkamera

Vítejte na oficiálních stránkách města Žandova

23.12.2016 PF 2017

   

13.12.2016 Obecná specifikace požadovaného požárního automobilu CAS pro Žandov

Požární automobilová stříkačka – CAS, bude vybavená nerezovou cisternou na max. 4000 litrů vody s čerpadlem a nádrží na pěnidlo, kabinou pro posádku 8-mi osob, náhonem na všechna kola a s vyšší brodivostí. CAS bude dále vybavena osvětlovacím stožárem se čtyřmi svítidly, vyprošťovacím zařízením, elektrocentrálou, lanovým navijákem, digitální kamerou, hydraulickou sestavou, tažným zařízením, přetlakovým ventilátorem, dýchacími přetlakovými přístroji, komunikačním zařízením, hadicemi, proudnicemi, žebříky a dalším zásahovým vybavením.

Podrobná specifikace zde.

15.11.2016 Žandovská desítka VÝSLEDKY 2016

zde

 

05.11.2016 Informace o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Ministerstva zemědělství a z rozpočtu Libereckého kraje

V roce 2016 podpořilo Ministerstvo zemědělství a Liberecký kraj náš projekt „Heřmanice - vodovod“.Ministerstvo zemědělství poskytlo státní finanční podporu v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“, identifikační číslo akce 129D252004319. Celková výše dotace: 2 995 000,- Kč. 

Liberecký kraj poskytnul účelovou dotaci z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, oblast podpory: Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, program: Program vodohospodářských akcí č. OLP/4522/2016. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 1 756 000,- Kč.

 

 

31.10.2016 Halloween 2016

                                                    

Fotky z Hallowenu zde

21.10.2016 Ples města 2016

                                              

 

Více fotek zde  a videoreportáž zde

Fotografie z fotoatelieru KAKAROVI zde

 

23.08.2016 ZUŠ Žandov - přijímá žáky do všech oborů

 

16.08.2016 Informace o poskytnutí dotace z Libereckého kraje - POV

V roce 2016 podpořil Liberecký kraj náš projekt "NECHCEME BÝT SAMÁ DÍRA - Oprava místní komunikace v Žandově ulice Potoční a Studniční - I. etapa", jedná se o účelovou dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Regionální rozvoj, Dotační titul 4 - č. OLP/3383/2016. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 300 000,-Kč.

 

Před realizací

                  

 

V průběhu realizace

                  

 

Po dokončení realizace

                    

 

15.07.2016 Informace o poskytnutí dotace z Libereckého kraje

 

I v letošním roce 2016 podpořil Liberecký kraj naše dobrovolné hasiče, jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana, program číslo.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje číslo OLP/1206/2016. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 74 105,-Kč.

 

16.06.2016 Svatoantonínská pouť 2016

foto zde a zde

    

 

10.06.2016 Informace o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj

V roce 2016 podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj náš projekt „Oprava kapličky Velká Javorská, Žandov“. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytnulo státní finanční podporu v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, identifikační číslo akce 117D815003692. Výše dotace: 300 000,- Kč. 

Následující projekt „Oprava kapličky Velká Javorská II. etapa, dokončení“, identifikační číslo akce 117D815004143. Výše dotace: 300 000,- Kč.

 

08.06.2016 KOUPALIŠTĚ v ŽANDOVĚ OTEVŘENÉ 13.6.2016

03.06.2016 Pasování prvňáků 3.6.2016

Více fotek zde

29.05.2016 DEN DĚTÍ

    

 

Více fotek zde

25.04.2016 Dobrodružná cesta s INDIÁNY 23.4.2016

      

 

Více fotek zde

 

19.04.2016 HEJTMANSKÁ NÁVŠTĚVA

                                        

 

Více fotek zde

05.04.2016 Uřední adresa ohlašovny a doručování pošty

Úřední adresa ohlašovny a doručování pošty
Město Žandov nepřebírá žádnou korespondenci určenou pro občany s evidovaným trvalým
pobytem na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Žandov, Náměstí 82, pouze
umožňuje uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.
S dotazy na možnosti přebírání či přeposílání korespondence se obraťte na příslušnou
doručovací poštu – Česká pošta, pobočka Žandov.

14.01.2016 Kalendář 2016

 

05.11.2012 Veřejná sbírka na kostel sv. Bartoloměje

Záchrana kostela Sv. Bartoloměje v Žandově

Nová sbírka kostela Sv. Bartoloměje, číslo bankovníhu účtu kam můžete posílat své příspěvky je 218996509/0300. Peníze ze sbírky  budou upotřebeny  na rekonstrukci  kostela Sv. Bartolpměje a náklady s tím spojené.

Děkujeme všem přispěvatelům.

22.12.2011 REKONSTRUKCE OBJEKTU KORUNA


 
 
Odkaz na webové stránky Regionální rady Severovýchod NUTS II  -  informace o projekt "Koruna"  zde
 
 
 
 
Koruna, dominanta žandovského náměstí zařazena do kategorie brownfield je připravena krozsáhlé rekonstrukci. Co se nepodařilo od roku 2005, kdy byla dopracována projektová dokumentace a město žádalo o státní dotace, se podařilo v letošním roce z dotačního titulu EU.

 

02.11.2011 MĚSTO ŽANDOV ZVEŘEJŇUJE:Čtyři variantní řešení projektových dokumentaci ke stavebnímu povolení – Rekonstrukce Náměstí v Žandově III.ETAPA

 Více se dozvíte zde

   

 Varianta 1       Varianta 2       Varianta 3      Varianta 4

 

20.08.2010 Veřejná sbírka na postižené srpnovou povodní.

Povodňová sbírka je ukončena. Děkujeme všem co přispěli na povodně  2010.
Čistý výtěžek sbírky je 10.667,94 Kč, tato částka byla rozdělena do 8 postižených domácností.
 
 

19.07.2010 PROJEKT „ZATEPLENÍ FASÁDY ZŠ ŽANDOV“ BYL ZAHÁJEN

Mesto Žandov dne 12.7.2010 zahájilo realizaci projektu akceptacní císlo: 09039833 z dotacního titulu Operacního programu životního prostredí na realizaci úspor energií. Projekt reší zateplení fasády objektu ZŠ s výmenou oken, vcetne provedení tepelné izolace
podlahy v pudních prostorách.
 
Více podrobností získáte zde.