Město Žandov

otočnᡠwebkamera

Logo Obec občanům


InfoKanál logo

Mapa s textem Nahlášení pálení
 

Informace poplatníkům za místní poplatek za psa.


Poprvé v letošním roce 2021 nebudou posílány složenky na místní poplatek za psa do
30.06.2021.
Platbu můžete provést v hotovosti na pokladně nebo na účet města Žandov – číslo
3224421/0100, variabilní symbol 1341.
Informace poskytuje paní Miluše Svobodová, telefon 487 723 797, 607 892 822.