Registr veřejných zakázek https://www.zandov.cz/ CZECH 30.04.2021-Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu na sluľby - Projektová dokumentace na objekt Náměstí č.p.136 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-k-podani-nabidky---pd-objekt-c.p.136.pdf" target="_blank">zde<br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyzva-na-verejnou-zakazku-maleho-rozsahu-na-sluzby--„projektova-dokumentace-na-objekt-namesti-c-p-136-–-zandov“ 17.09.2020-Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Objekt č.p. 132, ul. Náměstí, ®andov <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-k-podani-nabidky-132.pdf" target="_blank">zde </a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyzva-na-verejnou-zakazku-maleho-rozsahu-na-stavebni-prace--objekt-c-p--132--ul--namesti--zandov-–-vymena-oken-a-dveri 17.09.2020-Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Rodinný dům č.p.3, ul. Nádraľní, ®andov <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-k-podani-nabidky-3.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyzva-na-verejnou-zakazku-maleho-rozsahu-na-stavebni-prace--rodinny-dum-c-p-3--ul--nadrazni--zandov-–-vymena-oken-a-dveri 28.07.2020-Výzva k předloľení nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/zandov-zadani-lhp-2021---2030d.pdf" target="_blank">zde</a>. administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyzva-k-predlozeni-nabidku-na-verejnou-zakazku-maleho-rozsahu 16.07.2020-Oprava místní komunikace v ®andově ulice ©kolní <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-k-podani-nabidky---ul.-skolni.pdf" target="_blank">zde </a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/oprava-mistni-komunikace-v-zandove-ulice-skolni- 12.06.2020- <br />více<a href="https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&amp;h=order&amp;a=detaildocumentsandimages&amp;rwr=modernizace-a-rozsireni-ms-v-zandove-luzicka-298-parc-c-12-k-u-zandov-iv-etapa" target="_blank"> Zde<br /><br /></a><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-k-podani-nabidek-a-zadavaci-dokumentace---zandov.pdf" target="_blank">Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace - ®andov</a><br /> <div> </div> <div><br /><br /></div> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/„modernizace-a-rozsireni-ms-v-zandove--luzicka-298-parc-c-12-k-u--zandov-–-iv--etapa-–-telocvicna“ 21.05.2020-Oprava hřbitovní zdi a vstupního objektu, k.ú. Valteřice u ®andova <br />Výzva<a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-k-podani-nabidky.pdf" target="_blank"> zde<br /><br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/„oprava-hrbitovni-zdi-a-vstupniho-objektu--k-u--valterice-u-zandova“ 13.07.2018-Veřejná zakázka na dodávky (část A - Úprava dětského hřiątě a herních prvků, část B- Vybavení objektu M© nábytkem, část C- Gastrotechnologie) - Modernizace a roząíření M© v ®andově, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vestnik-verejnych-zakazek.pdf" target="_blank"><br />Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení <br /></a><br /> <div style="text-align: left;">Podrobnosti najdete na:</div> <a href="https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&amp;ID=187&amp;IDZak=9465" target="_blank">https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&amp;ID=187&amp;IDZak=9465</a><br /><br /><br /><img src="https://www.zandov.cz/web/galerie/10002022.png" alt="" width="457" height="50" border="0" /><br /><br /> <p><a href="https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&amp;ID=187&amp;IDZak=9465" target="_blank"> </a></p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/verejna-zakazka-na-dodavky--cast-a---uprava-detskeho-hriste-a-hernich-prvku--cast-b--vybaveni-objektu-ms-nabytkem--cast-c--gastrotechnologie----modernizace-a-rozsireni-ms-v-zandove--registracni-cislo-projektu--cz-06-2-67/0-0/0-0/15-014/0000563-- 21.03.2018-Veřejná zakázka na OPRAVU POVRCHU KOMUNIKACE - Stavební úpravy na Náměstí - III. etapa - část <p>Výzva <a href="https://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-namesti-20180321-07344597.pdf" target="_blank"> zde </a></p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/verejna-zakazka-na-opravu-povrchu-komunikace---stavebni-upravy-na-namesti---iii--etapa---cast--a---zandov- 22.05.2017-Veřejná zakázka na stavební práce - Modernizace a roząíření M© v ®andově CZ .06/0.0/0.0/15 014/0000563 <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/oznameni-zandov.pdf" target="_blank">Ozn&aacute;men&iacute; o zah&aacute;jen&iacute; podlimitn&iacute;ho zad&aacute;vac&iacute;ho ř&iacute;zen&iacute; </a></p> <p style="text-align: left;">Podrobnosti najdete na:</p> <p><a href="https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&amp;ID=187&amp;IDZak=7682"> https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&amp;ID=187&amp;IDZak</a><a href="https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&amp;ID=187&amp;IDZak=7682">=7682</a></p> <p><img src="https://www.zandov.cz/web/galerie/10001871.png" border="0" alt="" width="484" height="52" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/verejna-zakazka-na-stavebni-prace---modernizace-a-rozsireni-ms-v-zandove-cz--06/0-0/0-0/15-014/0000563 20.03.2017- Veřejná zakázka na stavební práce - Oprava povrchu komunikace v ulici Osvobození, ®andov <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-komunikace-osvobozeni.pdf" target="_blank">V&yacute;zva zde</a></p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/-verejna-zakazka-na-stavebni-prace---oprava-povrchu-komunikace-v-ulici-osvobozeni--zandov