Registr veřejných zakázek https://www.zandov.cz/ CZECH 31.01.2024-Rekonstrukce chodníku - veřejná zakázka malého rozsahu <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-k-podani-nabidky-chodnik-ep.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/rekonstrukce-chodniku---verejna-zakazka-maleho-rozsahu 24.01.2024-Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě ®andov <a href="https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-verejneho-osvetleni-ve-meste-zandov">Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě ®andov, Veřejné zakázky a profily zadavatelů (vhodne-uverejneni.cz)</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/rekonstrukce-verejneho-osvetleni-ve-meste-zandov 05.09.2023-Výzva - k podání nabídky - ®andov <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva.pdf" target="_blank">zde</a><br /><a href="https://www.zandov.cz/PMe/data/File%20vyzva-k-podani-nabidky-zandov administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyzva---k-podani-nabidky---zandov–velka-javorska-vodovod-1-etapa-ep 09.08.2023-Výzva - Rekonstrukce chodníku na parc.č.171, k.ú. ®andov u České Lípy <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-k-podani-nabidky-chodnik-ep.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyzva----rekonstrukce-chodniku-na-parc-c-171--k-u--zandov-u-ceske-lipy 02.06.2023-Výzva-stavební práce- ®andov- Náměstí- Odvodnění zpevněných ploch-část B - deą»ová kanalizace <p><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-k-podani-nabidky---zandov-namesti-iii.-etapa-odvod.zp.ploch-castb-ep.pdf" target="_blank">zde</a><strong><br /></strong></p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyzva-stavebni-prace--zandov--namesti--odvodneni-zpevnenych-ploch-cast-b---destova-kanalizace 10.05.2023-Výzva k podání nabídky - Pořízení dopravního automobilu pro město ®andov <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-k-podani-nabidky-ep.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyzva-k-podani-nabidky---porizeni-dopravniho-automobilu-pro-mesto-zandov 07.03.2023- Výzva k podání nabídky Obnova mostu M-02 Valteřice, ®andov <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-k-podani-nabidky-obnova-mostu-m-02-valterice,-zandov-ep.pdf" target="_blank">zde </a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/-vyzva-k-podani-nabidky-obnova-mostu-m-02-valterice--zandov 30.01.2023-Výzva-Stavební práce <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/1pisemna-vyzva-zandov-sfpiep.pdf" target="_blank">zde </a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyzva-stavebni-prace-–-rekonstrukce-objektu-namesti-c-p-136-–-obvodni-oddeleni-policie-cr 19.04.2022-Výzva - Vybudování dětského hřiątě na pozemku číslo 856/8 v kastru ®andov u České Lípy <p><a href="https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/vybudovani-detskeho-hriste-na-p-p-c-856-8-v-k-u-zandov-u-ceske-lipy" target="_blank">Na tomto odkaze najde kaľdý veąkeré potřebné informace a přílohy, které jsou potřebné při tvorbě cenové nabídky k této zakázce.<br /><br /><br /></a></p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyzvakestavbehriste 14.01.2022-Výzva - ®andov - obnova pomníku obětem 1. světové války <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva--zandov-obnova-pomniku-obetem-1.svetove-valky-ep.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyzva-k-podani-nabidky-a-prokazani-splneni-kvalifikace-verejne-zakazky-maleho-rozsahu--zandov---obnova-pomniku-obetem-1--svetove-valky 05.01.2022-Výzva - Oprava místní komunikace v ®andově,ul. Potoční III. etapa <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-oprava-mistni-komunikace-v-zandove,ul.-potocni-iii.-etapa.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyzva-oprava-mistni-komunikace-v-zandove-ul--potocni-iii--etapa 30.04.2021-Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu na sluľby - Projektová dokumentace na objekt Náměstí č.p.136 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-k-podani-nabidky---pd-objekt-c.p.136.pdf" target="_blank">zde<br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyzva-na-verejnou-zakazku-maleho-rozsahu-na-sluzby--„projektova-dokumentace-na-objekt-namesti-c-p-136-–-zandov“ 17.09.2020-Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Objekt č.p. 132, ul. Náměstí, ®andov <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-k-podani-nabidky-132.pdf" target="_blank">zde </a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyzva-na-verejnou-zakazku-maleho-rozsahu-na-stavebni-prace--objekt-c-p--132--ul--namesti--zandov-–-vymena-oken-a-dveri 17.09.2020-Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Rodinný dům č.p.3, ul. Nádraľní, ®andov <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-k-podani-nabidky-3.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyzva-na-verejnou-zakazku-maleho-rozsahu-na-stavebni-prace--rodinny-dum-c-p-3--ul--nadrazni--zandov-–-vymena-oken-a-dveri 28.07.2020-Výzva k předloľení nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/zandov-zadani-lhp-2021---2030d.pdf" target="_blank">zde</a>. administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyzva-k-predlozeni-nabidku-na-verejnou-zakazku-maleho-rozsahu 16.07.2020-Oprava místní komunikace v ®andově ulice ©kolní <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-k-podani-nabidky---ul.-skolni.pdf" target="_blank">zde </a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/oprava-mistni-komunikace-v-zandove-ulice-skolni- 12.06.2020- <br />více<a href="https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&amp;h=order&amp;a=detaildocumentsandimages&amp;rwr=modernizace-a-rozsireni-ms-v-zandove-luzicka-298-parc-c-12-k-u-zandov-iv-etapa" target="_blank"> Zde<br /><br /></a><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-k-podani-nabidek-a-zadavaci-dokumentace---zandov.pdf" target="_blank">Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace - ®andov</a><br /> <div> </div> <div><br /><br /></div> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/„modernizace-a-rozsireni-ms-v-zandove--luzicka-298-parc-c-12-k-u--zandov-–-iv--etapa-–-telocvicna“ 21.05.2020-Oprava hřbitovní zdi a vstupního objektu, k.ú. Valteřice u ®andova <br />Výzva<a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-k-podani-nabidky.pdf" target="_blank"> zde<br /><br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/„oprava-hrbitovni-zdi-a-vstupniho-objektu--k-u--valterice-u-zandova“ 13.07.2018-Veřejná zakázka na dodávky (část A - Úprava dětského hřiątě a herních prvků, část B- Vybavení objektu M© nábytkem, část C- Gastrotechnologie) - Modernizace a roząíření M© v ®andově, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vestnik-verejnych-zakazek.pdf" target="_blank"><br />Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení <br /></a><br /> <div style="text-align: left;">Podrobnosti najdete na:</div> <a href="https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&amp;ID=187&amp;IDZak=9465" target="_blank">https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&amp;ID=187&amp;IDZak=9465</a><br /><br /><br /><img src="https://www.zandov.cz/web/galerie/10002022.png" alt="" width="457" height="50" border="0" /><br /><br /> <p><a href="https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&amp;ID=187&amp;IDZak=9465" target="_blank"> </a></p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/verejna-zakazka-na-dodavky--cast-a---uprava-detskeho-hriste-a-hernich-prvku--cast-b--vybaveni-objektu-ms-nabytkem--cast-c--gastrotechnologie----modernizace-a-rozsireni-ms-v-zandove--registracni-cislo-projektu--cz-06-2-67/0-0/0-0/15-014/0000563-- 21.03.2018-Veřejná zakázka na OPRAVU POVRCHU KOMUNIKACE - Stavební úpravy na Náměstí - III. etapa - část <p>Výzva <a href="https://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-namesti-20180321-07344597.pdf" target="_blank"> zde </a></p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/verejna-zakazka-na-opravu-povrchu-komunikace---stavebni-upravy-na-namesti---iii--etapa---cast--a---zandov- 22.05.2017-Veřejná zakázka na stavební práce - Modernizace a roząíření M© v ®andově CZ .06/0.0/0.0/15 014/0000563 <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/oznameni-zandov.pdf" target="_blank">Ozn&aacute;men&iacute; o zah&aacute;jen&iacute; podlimitn&iacute;ho zad&aacute;vac&iacute;ho ř&iacute;zen&iacute; </a></p> <p style="text-align: left;">Podrobnosti najdete na:</p> <p><a href="https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&amp;ID=187&amp;IDZak=7682"> https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&amp;ID=187&amp;IDZak</a><a href="https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&amp;ID=187&amp;IDZak=7682">=7682</a></p> <p><img src="https://www.zandov.cz/web/galerie/10001871.png" border="0" alt="" width="484" height="52" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/verejna-zakazka-na-stavebni-prace---modernizace-a-rozsireni-ms-v-zandove-cz--06/0-0/0-0/15-014/0000563 20.03.2017- Veřejná zakázka na stavební práce - Oprava povrchu komunikace v ulici Osvobození, ®andov <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/vyzva-komunikace-osvobozeni.pdf" target="_blank">V&yacute;zva zde</a></p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/-verejna-zakazka-na-stavebni-prace---oprava-povrchu-komunikace-v-ulici-osvobozeni--zandov