Úřední deska ostatní https://www.zandov.cz/ CZECH 30.11.2021-Záměr prodeje stavební parcely p.p.č.285 v k.ú. Heřmanice u Žandova <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/zamer-prodeje-stavebni-parcely-p.p.c.285-v-k.u.-hermanice-u-zandova.pdf" target="_blank">více zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/zamer-prodeje-stavebni-parcely-p-p-c-285-v-k-u--hermanice-u-zandova 26.11.2021-Pozor na ptačí chřipku <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/letak-svs---pozor-na-ptaci-chripku.pdf" target="_blank">info zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/pozor-na-ptaci-chripku 22.11.2021-O Z N Á M E N Í - rozpočetové opatření - Svazek obcí peklo <br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/peklo---navrh-rozpoctu-2022.pdf" target="_blank">Návrh rozpočtu 2022</a><br /><br /><a href="https://www.zandov.cz/PMe/data/%20http:/www.zandov.cz/web/doc/peklo---navrh-strednedoby-vyhled-2023-2024-.pdf" target="_blank">Návrh střednědobý výhled 2023-2024<br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/o-z-n-a-m-e-n-i----rozpocetove-opatreni---svazek-obci-peklo_1 12.11.2021-O Z N Á M E N Í o záměru obce prodat smrkové kůrovcové dřevo <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/zamer-obce-na-prodej-dreva-ep.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/zamer-obce-na-prodej-dreva-ep 08.11.2021-POZVÁNKA na 20. zasedání Zastupitelstva města Žandova <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/zm-20.-pozvanka-15.11.2021.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/pozvanka-na-20--zasedani-zastupitelstva-mesta-zandova- 29.10.2021-Přehled čerpání rozpočtu 3Q 2021 <br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prehled-cerpani-rozpoctu-3.q.2021.pdf" target="_blank">Přehled čerpání rozpočtu 3.Q.2021</a><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prijmy---prehled-3.q.2021.pdf" target="_blank">Příjmy - přehled 3.Q.2021</a><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vydaje---prehled-3.q.2021.pdf" target="_blank">Výdaje - přehled 3.Q.2021</a><br /> <div> </div> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/prehled-cerpani-rozpoctu-3q-2021 20.09.2021-P O Z V Á N K A na 19. zasedání Zastupitelstva města Žandov <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/zm-19---pozvanka.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/p-o-z-v-a-n-k-a-na-19--zasedani-zastupitelstva-mesta-zandov- 13.09.2021-Přehled čerpání rozpočtu 2.Q.2021 - vyvěšeno dne 13.9.2021 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prehled-cerpani-rozpoctu-2.q.2021.pdf" target="_blank"><br />Přehled čerpání </a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prijmy---prehled-2.q.2021.pdf" target="_blank">Příjmy </a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vydaje---prehled-2.q.2021.pdf" target="_blank">Výdaje <br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/prehled-cerpani-rozpoctu-2-q-2021- 23.08.2021-OZNÁMENÍ - o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/oznameni-o-zameru-c.p.-133-zandov-2021.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/oznameni---o-zameru-obce-pronajmout-nemovity-majetek-ve-vlastnictvi-obce- 19.07.2021-O Z N Á M E N Í - rozpočetové opatření - Svazek obcí peklo <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/img001.pdf" target="_blank">zde</a><br /><br /> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/o-z-n-a-m-e-n-i----rozpocetove-opatreni---svazek-obci-peklo 02.07.2021-O Z N Á M E N Í o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce <br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/oznameni-o-zameru-obce-pronajmout-zb.pdf" target="_blank">zde </a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/oznameni-o-zameru-obce-pronajmout-zb 28.06.2021-Svazek obcí Peklo - zavěrečný účet 2020 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/zaverecny-ucet-2020-dso.pdf" target="_blank">zde </a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/svazek-obci-peklo---zaverecny-ucet-2020- 23.06.2021-P O Z V Á N K A na 18. zasedání Zastupitelstva města Žandov <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/pozvanka-na-18.zm.pdf" target="_blank">zde </a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/p-o-z-v-a-n-k-a-na-18--zasedani-zastupitelstva-mesta-zandov- 26.05.2021-Přehled čerpání rozpočtu 1.Q.2021 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prehled-cerpani-rozpoctu-1.q.2021.pdf" target="_blank"><br /><br />Přehled čerpání rozpočtu 1.Q.2021</a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prijmy---prehled-1.q.2021.pdf" target="_blank">Příjmy - přehled 1.Q.2021<br /></a><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vydaje---prehled-1.q.2021.pdf" target="_blank">Výdaje - přehled 1.Q.2021</a><br /> <div><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vydaje---prehled-1.q.2021.pdf" target="_blank"><br /><br /></a></div> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/prehled-cerpani-rozpoctu-1-q-2021 24.05.2021-Oznámení o záměru obce - č.p. 115 2 Žandov <br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/oznameni-o-zameru-obce---c.p.-115-2-zandov.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/oznameni-o-zameru-obce---c-p--115-2-zandov 07.05.2021-Severočeská vodárenská společnost a.s. <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/svs-tp-peva-774-2021.pdf" target="_blank">Zveřejněné informace </a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/severoceska-vodarenska-spolecnost-a-s-- 12.04.2021-SČÍTÁNÍ 2021 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/scitani20210412-09291445.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/scitani-2021- 31.03.2021-Dobrovolný Svazek obcí Peklo <br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/zprava-o-prezkoumani-hospodareni-dso-peklo-2020.pdf" target="_blank">Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Peklo 2020</a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/zaverecny-ucet-2020.pdf" target="_blank">Závěrečný účet 2020<br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/dobrovolny-svazek-obci-peklo 22.03.2021-Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Žandov <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/pozvanka-na-17.-zm.pdf" target="_blank">zde <br /><br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/pozvanka-na-17--zasedani-zastupitelstva-mesta-zandov 28.02.2021-OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/oznameni-obce-00261131.pdf" target="_blank">zde<br /><br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/oznameni-ceskeho-statistickeho-uradu-ze-dne-9--2--2021-o-konani-scitani-lidu--domu-a-bytu-v-roce-2021-v-ceske-republice 13.01.2021-Veřejná vyhláška - stavební povolení <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/signed-7---106740---20---ksslk-zast.-m-projekce---rekonstruk.pdf" target="_blank"><br />zde<br /><br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/verejna-vyhlaska---stavebni-povoleni- 11.01.2021-Daň z nemovitých věcí <br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/fu-tiskova-zprava.pdf" target="_blank">FÚ tisková zpráva </a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/kontakty-fu-pro-liberecky-kraj.pdf" target="_blank">FÚ pro Liberecký kraj - kontakty </a><br /><br />Informace k dani z nemovitých věcí lze nalézt na stránkách Finanční správy<a href="https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2021/Informace-DNV-podani-danoveho-priznani-2021-11102" target="_blank"> zde</a><br /> <p> </p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/dan-z-nemovitych-veci 04.01.2021-SVAZEK OBCÍ PEKLO - rozpočet na rok 2021 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/img001.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/svazek-obci-peklo---rozpocet-na-rok-2021 14.12.2020-Nový územní plán - veřejné projednání <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/verejna-vyhlaska.pdf" target="_blank"><br />Veřejná vyhláška</a><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/01-text---vyrok-up-zandov-navrh-vp.pdf" target="_blank">01 text - výrok UP_Zandov-navrh_VP</a><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/02-text---oduvodneni-oup-zandov-navrh-vp.pdf" target="_blank">02 text - odůvodnění OUP_Zandov-navrh_VP<br /></a><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/03-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi---up1-zcu-up-zandov.pdf" target="_blank">03 výkres základního členění území - UP1_ZCU_UP_Zandov</a><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/04-hlavni-vykres---up2-hlv-up-zandov.pdf" target="_blank">04 hlavní výkres - UP2_HLV_UP_Zandov</a><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/05-vykres-vps---up3-vps-up-zandov.pdf" target="_blank">05 výkres VPS - UP3_VPS_UP_Zandov</a><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/06-koordinacni-vykres---oup1-kov-up-zandov.pdf" target="_blank">06 koordinační výkres - OUP1_KOV_UP_Zandov</a><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/07-vykres-sirsich-vztahu---oup2-vsv-up-zandov.pdf" target="_blank">07 výkres širších vztahů - OUP2_VŠV_UP_Žandov</a><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/08-vykres-zpf---oup3-zpf-up-zandov.pdf" target="_blank">08 výkres ZPF - OUP3_ZPF_UP_Zandov</a><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/09-vvuru-up-zandov-pro-vp-cast-a(sea)-2020.pdf" target="_blank">09 VVURU_UP_Zandov_pro_VP_cast_A(SEA)_2020</a><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/10-vvuru-up-zandov-pro-vp-cast-b(natura)-2015.pdf" target="_blank">10 VVURU_UP_Zandov_pro_VP_cast_B(Natura)_2015</a><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/11-vvuru-up-zandov-pro-vp-cast-b(natura)-dodatek-2020.pdf" target="_blank">11 VVURU_UP_Zandov_pro_VP_cast_B(Natura)_dodatek_2020</a><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/12-vvuru-up-zandov-pro-vp-casti-c-f.pdf" target="_blank">12 VVURU_UP_Zandov_pro_VP_casti_C-F</a><br /><br /><br /> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/novy-uzemni-plan---verejne-projednani 07.12.2020-Věznice Stráž pod Ralskem - nabídka zaměstnání <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/veznice-straz-pod-ralskem-nabidka-zamestnani.pdf" target="_blank">více zde </a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/veznice-straz-pod-ralskem---nabidka-zamestnani 11.11.2020-NÁVRH rozpočtu DSO Peklo na rok 2021 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/navrh-rozpoctu-dso-peklo-na-rok-2021.pdf" target="_blank">zde </a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/navrh-rozpoctu-dso-peklo-na-rok-2021 04.11.2020-Rozpočet 2021 města Žandov <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/rozpocet-2021---prijmy---navrh.pdf" target="_blank"><br />Rozpočet 2021 - příjmy návrh - vyvěšeno 4.11.2020</a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/rozpocet-2021---vydaje-rozpis---navrh.pdf" target="_blank">Rozpočet 2021 - výdaje návrh- vyvěšeno 4.11.2020</a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/rozpocet-2021---vydaje-celkem---navrh.pdf" target="_blank">Rozpočet 2021 - výdaje celkem návrh - vyvěšeno 4.11.2020</a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/citace-do-mz---rozpocet-2021.pdf" target="_blank">Citace do usnesení zastupitelstva města ke schválení rozpučtu- vyvěšeno 4.11.2020</a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/sdeleni-obcanum---navrh-rozpoctu.pdf" target="_blank">Sdělení občanům - návrh rozpočtu - vyvěšeno 4.11.2020<br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/rozpocet-2021-mesta-zandov 05.10.2020-Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Žandov <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/zm-15.-pozvanka-12.10.2020.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/pozvanka-na-15--zasedani-zastupitelstva-mesta-zandov_1 21.09.2020-UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jíných porostů <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/cez20200921-11450117.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi-a-jinych-porostu 21.09.2020-Oznámení o uzavření železničního přejezdu v Žandově u vlakové zastávky <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/uzavirka20200921-13383509.pdf" target="_blank">zde</a><a href="https://www.zandov.cz/web/image.php?size=500&amp;g=1&amp;img=galerie/10002245.jpg" target="_blank"><br /><img title="" src="https://www.zandov.cz/web/image.php?img=galerie/10002245.jpg&amp;size=100" alt="" border="0" /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/oznameni-o-uzavreni-zeleznicniho-prejezdu-v-zandove-u-vlakove-zastavky 26.08.2020-Přehled čerpání rozpočtu města Žandov za 2.Q.2020 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prehled-cerpani-rozpoctu-2.q.2020.pdf" target="_blank"><br />Přehled čerpání 2.Q.2020</a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prijmy-prehl.-c.rozp.-2-q-2020.pdf" target="_blank">Příjmy - přehled čerpání rozpočtu 2.Q.2020</a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vydaje-prehl.-2-q-2020.pdf" target="_blank">Výdaje - přehled 2.Q.2020<br /><br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/prehled-cerpani-rozpoctu--mesta-zandov-za-2-q-2020 10.07.2020-Svazek obcí Peklo - Oznámení <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/img017.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/svazek-obci-peklo---oznameni- 30.06.2020-Závěrečný účet za rok 2019 - Svazek obcí Peklo <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/img005.pdf" target="_blank">zde </a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/zaverecny-ucet-za-rok-2019---svazek-obci-peklo 23.06.2020-Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Žandov 30.6.2020 Pozvánka <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/pozvanka-na-13.-zm.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/pozvanka-na-13--zasedani-zastupitelstva-mesta-zandov-30-6-2020 03.06.2020-Přehled čerpání rozpočtu 1.Q.2020 <br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prehled-cerpani-rozpoctu-1.q.2020.pdf" target="_blank">Přehled čerpání rozpočtu 1.Q.2020 vyvěšeno dne 3.6.2020</a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prijmy-prehl.-c.rozp.-1-q-2020.pdf" target="_blank">Příjmy-přehl. č.rozp. 1 Q 2020 vyvěšeno dne 3.6.2020</a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vydaje-prehl.-1-q-2020.pdf" target="_blank">Výdaje-přehl. 1 Q 2020 vyvěšeno dne 6.6.2020</a><br /> <div> </div> <div><br /><br /></div> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/prehled-cerpani-rozpoctu-1-q-2020 27.05.2020-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Peklo za rok 2019 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/img004.pdf" target="_blank"><br />Zpráva zde </a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/img002.pdf" target="_blank">Návrh závěrečného účtu za rok 2019<br /><br /><br /></a><br /><br /> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-dobrovolneho-svazku-obci-svazek-obci-peklo-za-rok-2019 27.04.2020-Veřejná vyhláška FÚ pro Liberecký kraj 2020 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/verejna-vyhlaska-fu-pro-liberecky-kraj-2020.pdf" target="_blank"><br />Veřejná vyhláška - vyvěšeno 27.4.2020 </a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/letak-slozenky-2020.pdf" target="_blank">Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2020 - vyvěšeno 27.4.2020</a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/letak-k-hromadnemu-predpisnemu-seznamu-2020.pdf" target="_blank">Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020 - vyvěšeno 27.4.2020<br /><br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/verejna-vyhlaska-fu-pro-liberecky-kraj-2020 23.03.2020-Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Žandov - Volfartická <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vv-brezen20200323-16254305.pdf" target="_blank">zde </a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/verejna-vyhlaska--opatreni-obecne-povahy---stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-pozemni-komunikaci-zandov---volfarticka- 18.03.2020-ZRUŠENÍ KONÁNÍ SCHŮZE 12-tého zasedání Zastupitelstva města Žandov <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/zruseni-schuze-12.-zm.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/zruseni--konani-schuze-12-teho-zasedani-zastupitelstva-mesta-zandov 05.03.2020-Oznámení DSO Peklo rozpočet 2020, výhled 2021-2022 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/oznameni-dso-peklo-rozpocet-2020,-vyhled-2021-2022.pdf" target="_blank">zde </a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/oznameni-dso-peklo-rozpocet-2020--vyhled-2021-2022 13.02.2020-Výběrové řízení - tajemník úřadu 2020 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyberove-rizeni---tajemnik-uradu-2020.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyberove-rizeni---tajemnik-uradu-2020 13.02.2020-Výběrove řízení - vedoucí odboru SÚ <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyberove-rizeni---vedouci-odboru-su--13022020.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyberove-rizeni---vedouci-odboru-su-- 13.02.2020-Výběrové řízení - úředník stavebního řádu a územního řízení <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyberove-rizeni---urednik-stavebniho-radu-a-uzemniho-rizeni--13022020-neu.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyberove-rizeni---urednik-stavebniho-radu-a-uzemniho-rizeni-- 10.02.2020-OZNÁMENÍ o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/oznameni-20200210-13230527.pdf" target="_blank">více zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/oznameni-o-zameru-obce-pronajmout-nemovity-majetek-ve-vlastnictvi-obce 06.02.2020-O Z N Á M E N Í o záměru obce pořídit osobní automobil pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/zamer-obce-poridit-osobni-automobil.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/o-z-n-a-m-e-n-i-o-zameru-obce-poridit-osobni-automobil-pro-potreby-sboru-dobrovolnych-hasicu 15.01.2020-Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/2.4---3575---20---ii.-iii.-okres---celorocni----silnice-lk-a.pdf" target="_blank">zde </a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/verejna-vyhlaska--opatreni-obecne-povahy---stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-pozemni-komunikaci- 20.12.2019-Svazek obcí Peklo <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/img0016.pdf" target="_blank">Oznámení o schválení rozpočtu 2020, Střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2022<br /><br /><br /><br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/svazek-obci-peklo_2 16.12.2019-Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vv-20191216-13043369.pdf" target="_blank">zde </a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/verejna-vyhlaska---ministerstvo-zemedelstvi- 22.10.2019-ROZPOČET - Svazek obcí Peklo <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vyhled-dso-(1).pdf" target="_blank"><br />Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Peklo - NÁVRH na roky 2021 - 2022</a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/rozpocet-dso-(2).pdf" target="_blank">Rozpočet na rok 2020 - NÁVRH <br /><br /><br /><br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/rozpocet---svazek-obci-peklo 16.10.2019-Rozpočet města 3Q 2019 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prehled-cerpani-rozpoctu-3.q.2019.pdf" target="_blank"><br />Přehled čerpání</a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prijmy-prehl.-c.rozp.-3-q-2019.pdf" target="_blank">Příjmy - přehled 3Q 2019</a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vydaje-prehl.-3-q-2019.pdf" target="_blank">Výdaje - přehled 3Q 2019<br /><br /><br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/rozpocet-mesta-3q-2019 23.09.2019-Výzva občanům města Žandov k údržbě dřevin na soukromých pozemcích <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/past20190923-13500275.pdf" target="_blank"><br />zde<br /><br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/vyzva-obcanum-mesta-zandov-k-udrzbe-drevin-na-soukromych-pozemcich 18.09.2019-Veřejná vyhláška o doručení <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vv-schmoranz.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/verejna-vyhlaska-o-doruceni-_2 18.09.2019-ČeZ - distribuce <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/cez20190918-15464462.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/cez---distribuce 02.09.2019-Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství Opatření obecné povahy <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vv-mz.pdf" target="_blank">zde</a><br /><br /><br /><br /><br /> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/verejna-vyhlaska---ministerstvo-zemedelstvi 19.08.2019-Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje <br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/verejna-vyhlaska-2azuruk-verejne-projednani-ber.pdf" target="_blank">zde</a><a href="http://www.zandov.cz/PMe/data/%20http:/www.zandov.cz/web/doc/verejna-vyhlaska-2azuruk-verejne-projednani-ber.pdf" target="_blank"><br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/verejna-vyhlaska---oznameni-zverejneni-navrhu-2--aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-usteckeho-kraje- 07.08.2019-Oznámení - DSO Peklo rozpočet 2019 a výhled 2020-2021 <br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/oznameni-dso-peklo-rozpocet-2019-a--vyhled-2020-2021.pdf">zde</a><a href="http://www.zandov.cz/PMe/data/%20File%20oznameni-dso-peklo-rozpocet-2019-a--vyhled-2020-2021.pdf%20saved%20" target="_blank"><br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/oznameni----dso-peklo-rozpocet-2019-a--vyhled-2020-2021 23.07.2019-Čerpání rozpočtu 2Q /2019 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prehled-cerpani-rozpoctu-2.q.2019.pdf" target="_blank"><br />Přehled čerpání </a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prijmy-prehl.-c.rozp.-2-q-2019.pdf" target="_blank">Příjmy - přehled čerpání rozpočtu 2Q/2019</a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vydaje-prehl.-2-q-2019.pdf" target="_blank">Výdaje - přehled čerpání rozpočtu 2Q/2019<br /><br /><br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/cerpani-rozpoctu--2q-/2019 05.06.2019-Oznámení DSO Peklo 2018/2019 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/oznameni-dso-peklo-2018,-2019.pdf" target="_blank">zde</a>  vyvěšeno dne 5.6.2019 administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/oznameni-o-schvaleni-a-zverejneni-zaverecneho-uctu-dso-peklo-2018 26.04.2019-Přehled čerpání rozpočtu města Žandov 1. - 3. 2019 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prehled-cerpani-rozpoctu-1.q.2019.pdf" target="_blank"><br />Přehled rozpočtu  1Q 2019</a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prijmy-prehl.-c.rozp.-1-q-2019.pdf" target="_blank">Přijmy - přehled čerpání rozpočtu 1Q 2019</a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vydaje-prehl.-1-q-2019.pdf" target="_blank">Výdaje - přehled čerpání rozpočtu 1Q 2019<br /><br /><br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/prehled-cerpani-rozpoctu-mesta-zandov-1----3--2019 11.03.2019- SVAZEK OBCÍ PEKLO - návrh závěrečného účtu za rok 2018 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/navrh-zaverecneho-uctu-dso.pdf" target="_blank">zde</a><br /><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/zprava-o-prezkoumani-dso.pdf" target="_blank">Zpráva o přezkoumání DSO<br /><br /><br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2018 20.12.2018-Oznámení pro zaměstnavatele NoPP VPP - VZ-59 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/oznameni-pro-zamestnavatele-nopp-vpp---vz-59.pdf" target="_blank">Zde<br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/oznameni-pro-zamestnavatele-nopp-vpp---vz-59 10.12.2018-Rozpočet na rok 2019 - Svazek obcí PEKLO <br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/dso-rozpocet.pdf" target="_blank">DSO rozpočet</a><br /> <div><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/dso-vyhled.pdf" target="_blank">DSO výhled<br /><br /><br /><br /></a></div> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/rozpocet-na-rok-2019---svazek-obci-peklo 13.11.2018-Přehled čerpání rozpočtu města Žandov 1-9 2018 <br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prehled-cerpani-rozpoctu-mesta-zandov-1-9-2018.pdf" target="_blank">Přehled čerpání- vyvěšeno dne 13.11.2018</a><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prijmy-prehl.-c.rozp.-3-q-2018.pdf" target="_blank">Příjmy - přehled za 3Q 2018 - vyvěšeno dne 13.11.2018</a><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vydaje-prehl.-3-q-2018.pdf" target="_blank">Výdaje  - přehled za 3Q 2018 - vyvěšeno 13.11.2018<br /><br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/prehled-cerpani-rozpoctu-mesta-zandov-1-9-2018 19.10.2018-Oznámení o zahájení řízení va věci použití biocidů v porostech <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/181010-lcr-ls-litomerice-o-vyjimka-ze-zop-chko-cs-biocidy.pdf" target="_blank">zde </a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/oznameni-o-zahajeni-rizeni-va-veci-pouziti-biocidu-v-porostech 12.09.2018-ČEZ DISTRIBUCE <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/cez20180911-13185341.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/cez-distribuce- 31.08.2018-Obecně závazná vyhláška č 2/2018 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/zandov-ozv-nk.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/obecne-zavazna-vyhlaska--c-2/2018 17.08.2018-Přehled čerpání rozpočtu města Žandov 1. - 6. 2018 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prehled-cerpani-rozpoctu-mesta-zandov-1-6-2018.pdf" target="_blank"><br />Přehled čerpání rozpočtu 1.- 6. 2018 Vyvěšeno den 17.8.2018</a><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/prijmy-prehl.-c.rozp.-2-q-2018.pdf" target="_blank">Příjmy - přehled čerpání rozpočtu za 2Q 2018  Vyvěšeno dne 17.8.2018 </a><br /><a href="http://www.zandov.cz/web/doc/vydaje-prehl.-2-q-2018.pdf" target="_blank">Výdaje - přehled za 2Q 2018 Vyvěšeno dne 17.8.2018<br /><br /><br /></a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/prehled-cerpani-rozpoctu-mesta-zandov-1----6--2018 16.07.2018-Veřejná vyhláška - Oznámení o novém návrhu AKTUALIZACE č. 1 <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/priloha-vyhlaska-azurlk-sj.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/verejna-vyhlaska---oznameni-o-novem-navrhu-aktualizace-c--1 28.06.2018-Společensky účelná pracovní místa - Jak pomohla Evropská unie a Evropský fond naší organizaci více <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/cla-sz-41+40-2017.pdf" target="_blank">zde</a> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/spolecensky-ucelna-pracovni-mista--- 13.06.2018-OZNÁMENÍ O ODVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY <p>Oznámení <a href="http://www.zandov.cz/web/doc/valna-hromada-20180613-15195345.jpg" target="_blank">zde<br /><br /><br /></a></p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/oznameni-o-odvolani-valne-hromady- 01.06.2018-Závěrečný účet města k 31. 12.2017 <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/zaverecny-ucet-mesta-za-rok-2017.pdf" target="_blank">N&aacute;vrh - Vyvě&scaron;eno1.6.2018</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2017.pdf" target="_blank">Zpr&aacute;va o v&yacute;sledku přezkoum&aacute;n&iacute; hospodařen&iacute; města Žandov za rok 2017 - Vyvě&scaron;eno 1.6.2018</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/zaverecny-ucet-2017-tabulka.pdf" target="_blank">Z&aacute;věrečn&yacute; &uacute;čet města Žandov za rok 2017- Vyvě&scaron;eno 1.6.2018</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/vyuctovani-financnich-vztahu-2017.pdf" target="_blank">Vy&uacute;čtov&aacute;n&iacute; finančn&iacute;ch vztahů 2017 - Vyvě&scaron;eno 1.6.2018</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/vyuctovani-financnich-vztahu-2017-podpora-obce.pdf" target="_blank">Vy&uacute;čtov&aacute;n&iacute; finančn&iacute;ch vztahů k př&iacute;jemců</a><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/vyuctovani-financnich-vztahu-2017-podpora-obce.pdf" target="_blank">m podpory z rozpočtu obce- Vyvě&scaron;eno 1.6.2018</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/citace-do-zapisu-mz-zaver-ucet.pdf" target="_blank">Citace do z&aacute;pisu MZ - zavěrečn&eacute;ho &uacute;čet 2017 - Vyvě&scaron;eno 1.6.2018</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/zaverecny-ucet-mesta-k-31--12-2017 16.05.2018-Svazek obcí PEKLO - oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2017 <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/oznameni-dso-peklo.pdf" target="_blank">zde</a></p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/svazek-obci-peklo---oznameni-o-schvaleni-a-zverejneni-zaverecneho-uctu-za-rok-2017 11.05.2018-Informace k dani z nemovitosti v roce 2018 <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/2018-informace-ke-zpristupneni-hps.pdf" target="_blank">Informace ke zpř&iacute;stupněn&iacute; HPS</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/2018-informace-k-zasilani-slozenek.pdf" target="_blank">Informace k zas&iacute;l&aacute;n&iacute; složenek </a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/00507374-dne-0515-1800755935.pdf" target="_blank">Veřejn&aacute; vyhl&aacute;&scaron;ka </a></p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/informace-k-dani-z-nemovitosti-v-roce-2018 25.04.2018-Přehled čerpání rozpočtu města Žandov 1 - 3 2018 <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/prehled-cerpani-rozpoctu-mesta-zandov-1-3-2018.pdf" target="_blank">Přehled za 1Q 2018</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/prijmy-prehl.-c.rozp.-1-q-2018.pdf" target="_blank">Př&iacute;jmy za 1Q 2018</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/vydaje-prehl.-1-q-2018.pdf" target="_blank">V&yacute;daje za 1Q 2018</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/prehled-cerpani-rozpoctu-mesta-zandov-1---3--2018 22.03.2018-Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO peklo 2017 <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/zprava-o-prezkoumani-hospodareni-dso-peklo-2017.pdf" target="_blank">zde</a></p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/zprava-o-prezkoumani-hospodareni-dso-peklo-2017 22.03.2018-Návrh závěrečného účtu DSO Peklo 2017 <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/navrh-zaverecneho-uctu-dso-peklo-2017.pdf" target="_blank">zde</a></p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/navrh-zaverecneho-uctu-dso-peklo-2017 21.12.2017-Svazek obcí PEKLO <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/oznameni-o-schvaleni-rozpoctu-2018.pdf" target="_blank">Ozn&aacute;men&iacute; o schv&aacute;len&iacute; rozpočto 2018, Střednědob&eacute;ho v&yacute;hledu rozpočtu 2019 - 2021</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/svazek-obci-peklo_1 20.11.2017-Návrh rozpočtu DSO Peklo 2018 <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/navrh-rozpoctu-dso-peklo-2018.pdf" target="_blank">N&aacute;vrh </a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/v040-201710ke01.pdf" target="_blank">Rozpočtov&eacute; př&iacute;jmy </a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/rozpoctovy-vyhled.pdf" target="_blank">Rozpočtov&yacute; v&yacute;hled</a></p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/navrh-rozpoctu-dso-peklo-2018 13.10.2017-Přehled čerpání rozpočtu města Žandova za 3Q 2017 <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/prehled-cerp.-rozpoctu-mesta-zandov-za-3-q-2017.pdf" target="_blank">Přehled za 3Q 2017</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/prijmy-prehl.-c.rozp.-3-q-2017.pdf" target="_blank">Př&iacute;jmy - přehled za 3Q 2017</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/vydaje-prehl.-3-q-2017.pdf" target="_blank">V&yacute;daje - přehled za 3Q 2017</a></p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/prehled-cerpani-rozpoctu-mesta-zandova-za-3q-2017 10.10.2017-VEřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/7022-oznameni-o-zahajeni-rizeni-uprav-krizovatky-velka-bukovina.pdf" target="_blank">zde</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/verejna-vyhlaska---oznameni-o-zahajeni-stavebniho-rizeni 24.08.2017-Přehled čerpání rozpočtu města Žandova za 2Q 2017 <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/prehled-cerpani-rozpoctu-2-q-2017.pdf" target="_blank">Přehled čerp&aacute;n&iacute; 2Q 2017</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/prijmy-prehl.-c.rozp.-2-q-2017.pdf" target="_blank">Př&iacute;jmy za 2Q 2017</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/vydaje-prehl.-2-q-2017.pdf" target="_blank">V&yacute;daje za 2Q 2017</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/prehled-cerpani-rozpoctu-mesta-zandova-za-2q-2017 30.05.2017-Svazek obcí peklo 2017 <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/zaverecny-ucet-dso-peklo-2016.pdf" target="_blank">Z&aacute;věrečn&yacute; &uacute;čet Svazku obc&iacute; Peklo za rok 2016</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/zprava-o-prezkoumani-hospodareni-svazek-obci-peklo-2016.pdf" target="_blank">Zpr&aacute;va o přezkoum&aacute;n&iacute; hospodařen&iacute; 2016</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/svazek-obci-peklo-2017 17.05.2017-Přehledčerpání rozpočtu města za 1Q 2017 <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/prehled-cerpani-rozpoctu-1-q-2017.pdf" target="_blank">Přehled za 1Q 2017</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/prijmy-prehl.-c.rozp.-1-q-2017.pdf" target="_blank">Př&iacute;jmy - přehled za 1Q 2017</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/vydaje-prehl.-1-q-2017.pdf" target="_blank">V&yacute;daje - za 1Q 2017</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/prehledcerpani-rozpoctu-mesta-za-1q-2017 10.05.2017-Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017 <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/dan-z-nemovitych-veci---vyhlaska-00507374-dne-0515-1700780709.pdf" target="_blank">Daň z nemovit&yacute;ch věc&iacute; 2017</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/dan-z-nemovitych-veci-2600-2017hps---informace.pdf" target="_blank">Informace </a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/dan-z-nemovitych-veci-2600-2017slozenky.pdf" target="_blank">Informace k zas&iacute;l&aacute;n&iacute; složenek</a></p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/verejna-vyhlaska---dan-z-nemovitych-veci-na-rok-2017 26.04.2017-Závěrčný účet 2016 <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/zaverecny-ucet-mesta-za-rok-2016.pdf" target="_blank">Z&aacute;věrečn&yacute; &uacute;čet města za rok 2016</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/citace-do-zapisu-mz-zaver-ucet-2016.pdf" target="_blank">Citace do z&aacute;pisu MZ - z&aacute;věr</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/zaverecny-ucet-2016-tabulka.pdf" target="_blank">Z&aacute;věrečn&yacute; &uacute;čet 2016</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/vyuctovani-financnich-vztahu-2016.pdf" target="_blank">Vy&uacute;čtov&aacute;n&iacute; finančn&iacute;ch vztahů 2016</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/vyuctovani-fin.vztahu-podpora-obce-2016.pdf" target="_blank">Vy&uacute;čtov&aacute;n&iacute; finančn&iacute;ch vztahů podpora</a></p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/zavercny-ucet-2016 19.04.2017-Svazek obcí peklo <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/navrh-zaverecneho-uctu-svazek-obci-peklo-2016.pdf" target="_blank">N&aacute;vrh z&aacute;věrečn&eacute;ho &uacute;čtu Svazek obc&iacute; peklo 2016</a></p> <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/zprava-o-prezkoumani-hospodareni-svazek-obci-peklo-2016.pdf" target="_blank">Zpr&aacute;va o přezkoum&aacute;n&iacute; hospodařen&iacute; Svazek obc&iacute; Peklo 2016</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/svazek-obci-peklo 16.02.2017-Svazek obcí Peklo - oznámení o schválení rozpočtu na rok 2017 <p><a href="https://www.zandov.cz/web/doc/oznameni-pro-cleny-svazku.pdf" target="_blank">zde</a></p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/svazek-obci-peklo---oznameni-o-schvaleni-rozpoctu-na-rok-2017 13.02.2017-Pokyny k nálezu volně žijícího uhynulého ptactva v souvislosti s výskytem ptačí chřipky <p>Pokyny<a href="https://www.zandov.cz/web/doc/dopis-pokyny-ptaci-chripka.pdf" target="_blank"> zde</a></p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/pokyny--k-nalezu-volne-zijiciho-uhynuleho-ptactva-v-souvislosti-s-vyskytem-ptaci-chripky 06.01.2017-Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky! <p>v&iacute;ce <a href="https://www.zandov.cz/web/doc/dan-y-nemovitosti.pdf" target="_blank">zde</a></p> <p>&nbsp;</p> administrator https://www.zandov.cz/?p=clanky/nechte-si-posilat-udaje-pro-placeni-dane-z-nemovitych-veci-do-vasi-e-mailove-schranky!