Město Žandov

otočnᡠwebkamera

Tělocvična Žandov
Logo Obec občanům


InfoKanál logo

Mapa s textem Nahlášení pálení
 

Akce  

 

22.3.2016

Úvodní schůzka projektového týmu v Zákupech

             

 

 

22.4.2016

Slavnostní zahájení projektu

V pátek 22.4.2016 se konalo v Zoblitz slavnostní zahájení projektu "Naši dobrovolní hasiči - zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa", kde starostové představili  jednotlivé projekty. 


       


              

 

10.6.2016-12.6.2016

Ochrana a zachování památkově chráněných objektů v krizových situacích jako např. povodeň, požár

Společné cvičení a školení Jednotek sborů dobrovolných hasičů partnerských obcí - Zákupy, Žandov, Reichenbach a Nový Oldřichov. Školení a cvičení probíhalo v Zákupech, kde v dopoledních hodinách probíhala teoretická výuka a v sobotu odpoledne praktické cvičení  - simulovaná dopravní nehoda s následným požárem  a likvidace požáru v půdním prostoru se zaměřením na vyhledávání osob v  Státním zámku Zákupy.

      


     


      


     


      

 
     


     


 

 23.9. do 25.9. 2016 Stad Reichenbach/Oberlausitz

 Společné cvičení Jednotek sborů dobrovolných hasičů

Společný nácviku ostrého poplachu s požárem ve městě Reichenbach, za přítomnosti firmy Becker Umweltdienste. Následné cvičení s nebezpečnými náklady organizovaném krajem Görlitz společně s firmou Becker. Dále prohlídka hasičského muzea v Biesig s výlet na Rotstein

 

 

 

8.11. 2016

Společné setkání projektového týmu v Novém Oldřichově

 

    

 

4.2. - 5.2.2017

Společné setkání hasičských jednotek v rámci cvičení a školení na téma „Tradice a dějiny hasičů“, v rámci mezinárodních hasičských závodů

Dne 4.2.2017 se u nás sjeli dobrovolní hasiči z Čech a Německa. Tentokrát bylo toto mezinárodní setkání uskutečněno v rámci akce, která je součástí projektu ,,Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa“.

Všichni zúčastnění museli proběhnout pečlivě naplánovanou trasu po zasněžených loukách a ledových komunikacích, kde plnili jednotlivé úkoly – přenášení zraněného, spojování hadic, řezání klády a jedné obzvláště tajné disciplíny – stavění sněhuláka.

Po náročném sportovním výkonu a vyhlášení výsledků se všichni společně věnovali volné zábavě v Centru pro vzdělávání a kulturu. Po nedělní snídani byla na programu návštěva místního hasičského muzea a poté se sbory odebraly k domovům.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

17.3. 2017

Společné setkání projektového týmu v Novém Oldřichově

 


 

 

 

 

Společné jednání přeshraniční pracovní skupiny v Novém Oldřichově

 

 


 

 

 

 

 

 

 

8.4.2017

 

 

Starou Tatru v Zákupech na Českolipsku nahradila Scania za devět milionů, dodal ji WISS


Slavnostní rozloučení se starou cisternou CAS 32 TATRA 148

 

 

Slavnostní předání nové cisterny CAS 20/4000/240 S2T SCANIA

 

 

21.5.2017

Setkání projektového týmu a Slavnostní uvedení do provozu nového hasičského transportního vozidla Mercedez Benz 316 CDI KB 4×4 a cisternové automobilové stříkačky CAS 20 Tatra 815-2 4x

 

 


 


26.5.2017

Setkání projektového týmu v Reichenbachu

 

 

 

19.9.2017

Setkání projektového týmu v Novém Oldřichově

 

 

 

 

23.9.2017

Mezinárodní závody hasičské mládeže partnerských obcí

Nejmladší účastníci projektu změřili své síly v Zákupech.

 


 

 

30.9.2017 

Slavnostní uvedení do provozu CAS TATRA 815 4x4 v Žandově

30. září se slavilo v Žandově. Náš společný projektový partner slavnostně uvedl do provozu své nové hasičské auto, které bylo pořízeno z prostředků Evropské unie. Jedná se o Tatru 815 4x4. Žandovští hasiči slavili dvojnásob – nové auto a 150. výroční založení jejich sboru.


 
 

 

22.6.2018-23.6.2018
Slavnostní uvedení do provozu a společné cvičení v Reichenbachu

V pátek 22.6.2018 proběhlo v Reichenbachu slavnostní předání hasičských vozidel v rámci projektu „Naši dobrovolní hasiči - zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa“. Hasiči z Reichenbachu byli posledním projektovým partnerem, kteří dostali novou techniku. Do svého vozového parku pořídili novou hasičskou cisternu a transportér pro přepravu posádky.  V místní části Mengelsdorf byla v rámci projektu opravena hasičská zbrojnice. V sobotu 23.6.2018 proběhlo společné cvičení, při kterém byla použita nově zakoupená technika všech projektových partnerů – Reichenbach, Nový Oldřichov, Žandov, Zákupy. Bylo simulováno hašení požáru lesa, kdy cisterny kyvadlově vozily vodu k místu požáru. Cvičení prověřilo funkčnost techniky, komunikační dovednosti a sehranost jednotek. Dále proběhlo školení ke strategické příručce, která v budoucnu umožní trvale udržitelnou přeshraniční spolupráci v krizových situacích ve společném příhraničním regionu. Vzájemná pomoc bude poskytována zejména při katastrofách a při závažných mimořádných událostech, které vyžadují dlouhodobější nasazení jednotek. Pomoc si vyžádá vždy ta strana, u níž došlo k mimořádné události.
 


 

 

 

 24.8.2018- 26.8.2018

Třídenní letní tábor hasičské mládeže v Žandově

Tentokrát v Žandově  se konal letní tábor hasičské mládeže. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější soutěže z oblasti hasičské techniky spojené s vodními hrátkami. Mezi všemi vládla příjemná a veselá nálada, užili si to všichni. Děti i dospělí.