Město Žandov

otočnᡠwebkamera


Provoz KNIHOVNY

 

od 15.02.2021 do 28.02.2021
 

je možné si objednat výpůjčku knih na emailu: mlk.zandov@seznam.cz

nebo si domluvit jejich objednání, vrácení, vyzvednutí na infocentru s paní Danou Janďourkovou na tel. 737 622 469.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ  REPUBLIKY ze dne14.února 2021č.126  o přijetí krizového opatření
II.omezuje
5. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95.